Virtualno načrtovanje

3shape programska oprema

Dental Spectrum Studio je opremljen z vso sodobno tehnologijo, ki omogoča precizno izdelavo ogrodij iz kobalt-kromove zlitine, titana, cirkonija, disilikatov, polimetil metakrilatov, peeka ter druge keramike in materialov. Prednost uporabe te tehnologije je v natančnem načrtovanju, ki preprečuje napake, ki so sicer pogoste pri klasični izvedbi. Pri virtualnem načrtovanju lahko morebitne napake predvidimo in jih pravočasno odpravimo. Možnost povezave z intraoralnim skeniranjem, ki omogoča načrtovanje implatoloških vsadkov in ostalih protetičnih rešitev.

Vse možnosti restavracij

3shape skener

Dental Spectrum Studio ima odprte vse licenčne module (Dental System Complete Restorative), s katerimi lahko načrtujmo vse možnosti restavracij, od izdelave abatmentov, snemne vizil baze, totlne proteze, gredi idr. 

Naš paket Complete Restorative vključuje programe:

  • Abutment Designer - CAD programska oprema načrtovanje abutmentov in vijačenih prevlek
  • Abutment Designer, Implant Bar and Bridge - oblikovanje abutmentov  ter implatantno podprtih gredi in mostičkov
  • Removable Partial Design – CAD programska oprema za oblikovanje skeletnih baz in protez
  • Full Dentures – CAD programska oprema za oblikovanje totalnih protez
  • Model Builder TRIOS – CAD programska oprema za oblikovanje digitalnih laboratorijskih modelov, ki temeljijo na TRIOS intraoralnih digitalnih odtisih in na 3shape skeniranih klasičnih odtisih. Za oblikovanje modelov, ki temeljijo na skeniranju klasičnih odtisov potrebujete ‘’Impression  Scanning Add.’’
  • Model Builder All Scans – CAD programska oprema za oblikovanje digitlnih modelov, ki temeljijo na TRIOS, Sirona Cerec (3Se datoteke), Apollo, Dental Wings, iTero, 3M True Definition, Plan Scan in 3Shape intraoralnih digitalnih odtisih kot tudi na katerihkoli drugih STL datotekah.
  • Impression Scanning - programska oprema za skeniranje digitalnih odtisov u ‘’Model Builder for impression scans’’

Najnaprednejša tehnologija

Asiga MAX 3D printer

Asiga MAX  je  eden izmed najbolj naprednih laboratorijskih 3D tiskalnikov na svetu, ki nudi izjemno produktivnost in natančnost tiskanja (62 μm HD). Asiga MAX je namenjen specializirani  uporabi v zobotehničnih laboratorijih.